Uddetorp Säteri

Säteriet omfamnas av vackra naturbetesmarker som levt i hundratals år.

Historien börjar redan år 1545 när Gustav Vasa var kung över Sverige. Säteriets första ägare var Bengta Mattsdotter Kafle, änka efter Olof Bosson-Oxehuvud. Vid den här tiden var Säteriet endast en gård och man kunde inte ana att det senare skulle bli ett säte för såväl fältmarskalker som adelsmän och borgmästare.

Idag, snart 500 år senare, är Uddetorp Säteri något helt annat. Med den vördnadsfullt renoverade mangårdsbyggnaden från senare delen av 1700-talet tillsammans med ladugården, kostallet och ryssalängan är Säteriet idag en vacker avskild oas fylld av historia och liv.

Omgivningarna med naturbetesmarker, åkermark samt skog med inslag av ädellövskog bjuder in till behagligt friluftsliv och rogivande promenader. Till säteriet hör även ett flertal gårdsbyggnader tillsammans med jaktmarker och en egen liten sjö.

Uddetorp Säteri ägs sedan 2013 av familjen Smith.

Ägarhistorik

År
1545
1556
1573
1699
1761
1766
1768
1773
1774
1780
1814
1825
1863
1883
1897
1899
1941
1946
1953
1988
1993
2013
1545
Sätesgård för änkan Bengta Mattsdotter Kafle.
1556-1571
Anders Hård av Torestorp, Bengtas andre man.
1573-1618
Anders Olofsson-Oxenhufvud, Bengtas son ärver.
1699
Axel Hård Eriksson
1761
Lagman Göran Anton Albert von Knorring.
1766
Ärvs av sonsonen Carl Adam von Knorring (sju år gammal).
1768
Säljs av Carl Adams mor till svågern Christoper Hedman (adlad Hedencrantz).
1773
Ärvs av dottern Christina Gertrud Hedencrantz (tolv år gammal).
1774
Säljs till Borås stads borgmästare Georg Tollstorp och handelsmannen Daniel Carling. Daniel lät uppföra den huvudbyggnad i trä som finns idag.
1780
1780 Uppför Carling flygelbyggnaden.
1814
Köps av kronobefallningsman Erik Otter.
1825
Major Gripenstedt
1863
Kapten J.A. Wästfeldt
1883
J.L. Nilsson
1897
Efraim Johansson
1899
Carl Adolf Svensson, gården ärvs av sönerna.
1941
Folke och Otto Svensson
1946
Torsten Svensson
1953
Folke och Otto Svensson
1988
Otto och Inga Svensson
1993
Johan Sewring
2013
Familjen Smith

Vad är ett

Säteri?

Ett säteri är i nutida språkbruk en större herrgård. Fram till 1800-talet var säterier skattebefriade och innehavet ett privilegium för adeln.

Begreppet sätesgård var en synonym som successivt föll ur bruk. Båda orden avsåg ursprungligen godset snarare än huset men redan på 1600-talet var en ståndsmässig byggnad ett krav för skattebefrielse. Skapandet av nya säterier förbjöds 1686.

I Sverige blev det efter 1809 möjligt för icke adliga att köpa skattebefriade frälsegods – i Storfurstendömet Finland efter 1864.

Sedan adelsprivilegierna och grundskatterna avskaffats har säterier i strikt juridisk mening upphört att existera.

Källa: Wikipedia